Akcja informacyjno – edukacyjna Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policję jako Partnera akcji | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Akcja informacyjno – edukacyjna Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policję jako Partnera akcji

3 czerwca 2019
Zdjęcie 1

Akcja informacyjno – edukacyjnej Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  oraz Policji jako Partnera akcji.

W czerwcu bieżącego roku rozpoczyna się kolejna edycja akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia. Tegoroczna edycja organizowana pod hasłem Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie odbędzie się w 94 powiatach na terenie całej Polski w każdym z 16 województw.

Skierowana do seniorów akcja ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań, w szczególności wśród kierowców, rowerzystów i pieszych po 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego.

Planowane działania obejmują przeprowadzenie warsztatów oraz zapewnienie uczestnikom akcji bezpłatnego serwisu rowerowego. Podczas zaplanowanych Warsztatów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą poruszane m.in. takie tematy jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowo poruszać się po drodze; jak i kiedy stosować elementy odblaskowe po zmroku; jak sprawność psychofizyczna, która z wiekiem jest coraz słabsza ma wpływ na percepcję i możliwość kierowania pojazdem, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierowca – senior, rowerzysta – senior, pieszy – senior uwzględniając zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem, mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Przeprowadzenie akcji ma również na celu zbudowanie wśród seniorów poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym. Kolejnym celem  jest nauczenie odbiorców akcji właściwych postaw i zachowań, które przyczynią się do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dotyczących kierowców, rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych uczestników ruchu drogowego w tej grupie wiekowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://seniornadrodze.pl
oraz
https://seniornadrodze.pl/index.php/warsztaty-2019/203-nowy-targ