Bezpłatne badania mammograficzne - spotkanie edukacyjne | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bezpłatne badania mammograficzne - spotkanie edukacyjne

4 grudnia 2019
Zdjęcie 1

Postój mammobusu i organizacja spotkania edukacyjnego są związane z realizacją Projektu: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019 2021 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 , 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Dział anie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na badanie i spotkanie edukacyjne są zaproszone:
Panie w wieku 50 69 lat (ur.1969 19 50 -uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce (dowód osobisty)

Dodatkowo bezpłatnie:

- zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki projektu
- udogodnienia dla niepełnosprawnych. Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne zwracamy koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

Więcej informacji znajduje się w zamieszczonym załączniku poniżej: