II Obwieszczenie o licytacji | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

II Obwieszczenie o licytacji

22 maja 2012

Podaje się do publicznej wiadomości, że :dnia 29 maja (wtorek) 2012 roku o godzinie 10ºº w lokalu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu, w sali nr 101 (I piętro) odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionej ruchomości należącej do Powiatu Nowotarskiego, który nabył prawo do niżej wymienionej ruchomości na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz 908 z późn.zm.).

Lp.

Marka i model

Rok prod.

Poj. silnika

Cena wywołania

Wysokość postąpienia

1.

Motocykl MZ ETZ 250

1988

241 ccm

160,00 zł brutto

min 50 zł


Zajętą ruchomość można oglądać w dniach od 23-28 maja 2012r, od godziny 8ºº do godziny 15ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem parkingu strzeżonego FHU Auto-Hol, 34-721 Raba Wyżna 209A Piotr Urbaniak - tel. 18 267 12 76

Wycena w/w ruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę do wglądu w pok. 106 Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Uczestnicy powinni stawić się w sali nr 106 na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji w celu uzupełnienia dokumentacji.

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Warunki przystąpienia do licytacji znajdują się w regulaminie licytacji zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 oraz przy ul. Harcerskiej 1 w Nowym Targu oraz na stronie internetowej www.nowotarski.pl w zakładce „licytacja pojazdów”.