Informacja o niebezpiecznym zjawisku | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

11 lipca 2012

Nazwa biura

SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB.

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Obszar

Zlewnie Skawy, Raby, Dunajca oraz Ropy (małopolskie).

Ważność (cz. urz.)

Od godz. 15:00 dnia 11.07.2012 do godz. 10:00 dnia 12.07.2012

Przebieg

W ciągu doby, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami desz­czu także o charakterze burzowym, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz do granicy stref sta­nów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia intensywnych opadów bu­rzowych możliwe przekroczenie stanów alarmowych (szczególnie w górnych biegach rzek).

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

A. Śmiech

Godzina i data wydania

godz. 11:40 dnia 11.07.2012

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:LOKALNE PRZEKROCZENIE STANOW OSTRZEGAW., PUNKTOWO ALARMOWYCH/2 zlewnie skawy, raby,dunajca,ropy (malopolskie) od15:00/11.07.do10:00/12.07.2012

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.