Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:27 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:27

10 sierpnia 2018
Zdjęcie 1

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:27

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Obszar

zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15.00 dnia 10.08.2018 do godz. 08.00 dnia 11.08.2018

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - początkowo o charakterze burzowym, a w ciągu nocy ciągłym - na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów wzrosty te mogą mieć gwałtowny przebieg, lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

Godzina i data wydania

10.08 2018 r. godz.14.44

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBR. Z PRZEKROCZ.ST.OSTRZEG/2 zlewnie: skawy,raby,dunajca,ropy (woj. malop) od15:00/10.08.do08:00/11.08.2018 przekrocz. st.ostrzeg. i alarm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.