Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”

29 lipca 2019
Zdjęcie 1

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych.

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys zł
Środki przeznaczone na realizację zadań: 200 tys. zł. 
Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu
Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630489,konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego-malopolskie-orkies.html