Projekt "Nowy Start II" | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt "Nowy Start II"

25 listopada 2019
Zdjęcie 1

Informujemy, iż Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE tj.:

 „NOWY START II” - dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych

zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego  tzn. dla osób, które:

  • utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy
  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika
  • otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony
  • odchodzących z rolnictwa  

Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie 

Staż

- przekwalifikowanie zawodowe

- organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,

-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie

- przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji

- finansowane do kwoty 3250zł

- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe 

Subsydiowane zatrudnienie

- forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy

- refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

 

Organizatorzy są gotowi przyjechać do Państwa i szczegółowo przestawić ofertę projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat projektów na stronie www.nowystart2.pl oraz przez kontakt z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.