Przywrócenie kontroli granicznej podczas Euro 2012 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przywrócenie kontroli granicznej podczas Euro 2012

21 maja 2012
W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej w czasie EURO 2012. Kontrola zostanie przywrócona w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. na granicy wewnętrznej Schengen z:

1. Republiką Federalną Niemiec;
2. Republiką Czeską;
3. Republiką Słowacką;
4. Republiką Litewską;
5. w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6. w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Obywatele Unii Europejskiej muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

W momencie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, granicę lądową będzie można przekraczać w wyznaczonych miejscach. Na lotniskach kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen, a w portach morskich – uczestnicy wybranych rejsów promowych.

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, inaczej niż na granicy zewnętrznej UE.

W wyznaczonych przejściach granicznych zostaną utworzone mobilne punkty kontroli, w których funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli prowadzić kontrole graniczne wobec wytypowanych osób i pojazdów.

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom mogącym zakłócić przebieg turnieju EURO 2012. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży Granicznej

Źródło: http://www.euroregion-tatry.eu