Trwają zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Trwają zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

19 lutego 2020
Zdjęcie 1

Do 20 marca 2019 roku można składać zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim.

Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 1. dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
 2. adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
 3. adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
 4. przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
 5. badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 6. promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 7. "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

 1. instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
 2. instytucje kultury,
 3. stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
 4. podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
 5. dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
 6. uczelnie wyższe,
 7. kościoły i związki wyznaniowe,
 8. jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
 9. organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 15 000 .

Nagroda i wyróżnienia zostaną wręczone podczas tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

Szczegóły dotyczące nagrody:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1730043,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-mariana-korneckiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dziedzinie-ochrony.html