UWAGA 28-29 maja 2019 roku ĆWICZENIE RENEGADE ! Informacja o ćwiczeniach RENEGADE/SAREX 19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

UWAGA 28-29 maja 2019 roku ĆWICZENIE RENEGADE ! Informacja o ćwiczeniach RENEGADE/SAREX 19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

27 maja 2019
Zdjęcie 1

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego

Informujemy, że w dniach 28-29 maja 2019 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX 19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 roku nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

PAMIĘTAJ !

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

  • ubrać się;

  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;

  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

  • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;

  • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);

  • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

  • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;

  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

  • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

  • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych Obrony Cywilnej.

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia.

PAMIĘTAJ!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.