Wsparcie dla branży turystycznej w czasach pandemii | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wsparcie dla branży turystycznej w czasach pandemii

17 kwietnia 2020
Zdjęcie 1

W związku z epidemią koronawirusa i skutkami jakie za sobą pociąga, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym podejmowane są konkretne działania, których celem jest z jednej strony umożliwienie branży turystycznej przetrwania na rynku w tym nieoczekiwanym okresie, z drugiej zaś strony ułatwienie odbudowy ich aktywności w czasie, kiedy korzystanie z oferty turystycznej stanie się możliwe.W celu łatwego dotarcia do informacji na temat dostępnych form wsparcia, aktualnych prognoz i analiz rynku turystycznego, jak również inicjatyw na rzecz odbudowy lokalnej turystyki, z inicjatywy samorządu województwa małopolskiego uruchomiony został serwis branżowy razemdlaturystyki.visitmalopolska.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki I Sportu