Otwarcie wystawy papieskiej „Wstańcie, chodźmy...” w Nowym Targu | Wydarzenia | Wiadomości

Strona główna

Otwarcie wystawy papieskiej „Wstańcie, chodźmy...” w Nowym Targu

13 grudnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, została otwarta wystawa plenerowa IPN pt. „Wstańcie, chodźmy... Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”.

Uroczystego otwarcia dokonali: zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń oraz Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber. Dyrektor IPN odczytała zebranym list od szefa Instytutu w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała. Następnie Starosta podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do wspólnego podziwiania wystawy.

Ekspozycja, przygotowana przez Oddział IPN w Katowicach (dr Anna Badura, Ryszard Mozgol i dr Andrzej Sznajder) zawiera prawie 40 fotografii ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz z archiwum IPN. Wynikiem międzynarodowej kwerendy prasowej jest zbiór przywołanych na wystawie tytułów artykułów z prasy niemieckiej, włoskiej, holenderskiej, francuskiej i amerykańskiej. Ważnym uzupełnieniem narracji są również fragmenty wypowiedzi przedstawicieli władz komunistycznych na temat pielgrzymki – w okresie przygotowań i po jej zakończeniu.​

Zamiar odwiedzenia ojczyzny Jan Paweł II wyraził już kilka dni po wyborze na Stolicę Piotrową. Władze PRL usiłowały na różne sposoby odwlec przyjazd papieża. Ostatecznie oficjalne zaproszenia do złożenia wizyty Episkopat Polski wystosował 22 lutego, a władze państwowe 2 marca 1979 r.

W trakcie pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno i Częstochowę, a od 6 czerwca do 10 czerwca przebywał w Krakowie. W tym czasie odwiedził także Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ (8 czerwca). W samym Krakowie spotkał się z wiernymi na Skałce, w opactwie cystersów w Mogile oraz na Błoniach.

Szacuje się, że w spotkaniach z Janem Pawłem II uczestniczyło w tych dniach 10 milionów Polaków. Spontaniczne manifestacje wiary i niezależności polskiego społeczeństwa oraz reakcje władz komunistycznych komentowane były jednoznacznie, jako „dziewięć triumfalnych dni w Polsce”.

Tekst: Instytut Pamięci Narodowej, https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/84384,Otwarcie-wystawy-Wstancie-chodzmy-Nowy-Targ-12-grudnia-2019.html