Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowotarskiego

16 grudnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2019 Starosty Nowotarskiego z dnia 21 listopada 2019 roku została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady zostali powołani:

  • Anna Tylka– przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych

  • Grażyna Kukulska przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  • Jolanta Łapsa – przedstawiciel Fundacji im. Adama Worwy

  • Monika Bukowska– przedstawiciel Caritas Archidiecezji Krakowskiej

  • Marcin Jagła – przedstawiciel Powiatu Nowotarskiego.

W dniu 12 grudnia 2019 r.  Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec wręczył Akty nominacji powołanym osobom.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty. Do zakresu jej działania należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób   niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

  • ocena realizacji programów,

  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja nowo powołanej Rady trwa 4 lata.

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu