Spotkanie Świąteczno-Noworoczne u Starosty Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne u Starosty Nowotarskiego

15 stycznia 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

14 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina odbyło się  Spotkanie Noworoczne Starosty Powiatu Nowotarskiego.  Spotkanie było okazją do podsumowań minionego roku, podziękowań, wręczenia medali, nagród i złożenia życzeń na Nowy 2020 rok. Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber w swym wystąpieniu mówił o zrealizowanych inwestycjach i wysokich wydatkach na remonty i budowy dróg i chodników, na które powiat wydał w ub. roku 45,5 mln zł. Wspomniał o reformie oświatowej, która wymogła przyjęcie do szkół średnich podwójnego rocznika absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Odpowiednie przygotowanie Starostwa pozwoliło na przyjęcie do szkół 3161 uczniów klas pierwszych. We wszystkich szkołach powiatowych uczy się obecnie ponad 6600 uczniów czyli o ponad 1500 więcej niż w poprzednim roku szkolnym. W związku reformą przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe i modernizacyjne w powiatowych placówkach oświatowych. Ich wartość wyniosła prawie 2,5 mln zł.  Zakupiony został sprzęt informatyczny za ponad 500 tys. zł oraz meble szkolne za kwotę 200 tys. zł. Starosta w swym przemówieniu podkreślił, że w dobrej sytuacji jest Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu. Wspomniał o planach Dyrekcji Szpitala takich jak: otwarcie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozszerzenie działalności oddziału chirurgii o oddział dzienny onkologii, przebudowę wejścia głównego do szpitala, remont estakady wraz z wejściem bocznym oraz zakupy sprzętu medycznego o wartości 4 mln zł – dodał. Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego pochwalił się działalnością: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju. Przypomniał, że dla Teatru „Rabcio” 2019 rok był wyjątkowy, bo otrzymał nową siedzibę, której otwarcie odbędzie się w najbliższą sobotę.
Starosta podziękował za współpracę wszystkim swoim współpracownikom, samorządowcom z całego powiatu, parlamentarzystom, powiatowym jednostkom, służbom i inspekcjom i strażom oraz pracownikom starostwa.

Podczas spotkania wręczone zostały Dyplomy za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Sportu Szkolnego. Dyplomy otrzymali:

Krzysztof Czubiak Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Krośnicy

Katarzyna Bochnak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy

Magdalena Dunajczan- Dolata Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy

Piotr Górecki Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy

Michał Talaga Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej

Stanisława Smółka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej

Daniel Siwor Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sieniawie

Natalia Matuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie

Jacek Czyszczoń Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1  w Skawie

Marek Kościelniak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawie

Zdzisław Galik Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chyżnem

Beata Urban Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chyżnem

Bogusław Gumuliński Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach

Danuta Zawiłowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach

Grzegorz Tupta Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju

Maria Janik Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju

Wiesław Perucki Nauczyciel I LO im. E.Romera w Rabce-Zdroju

Marek Świder Dyrektor  I LO im.E.Romera w Rabce-Zdroju

Marcin Klos Nauczyciel Zespołu Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Rabce Zdroju

Irena Jaworska Dyrektor  Zespołu Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Rabce Zdroju

Rafał Adamczyk Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu

Danuta Pyzowska-Foryt Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu

Karol Majewski Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu

Paweł Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu

Karol Gątkiewicz Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Białej

Lucyna Klukoszowska Dyrektor Nauczyciel Szkoły podstawowej w Nowej Białej

Wojciech Tischner Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N. Targu

Maria Kopeć Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N. Targu

Podziękowania za wieloletnią pracę wychowawcy, nauczyciela, sędziego sportowego i trenera. Człowieka z pasją zajmującego wychowaniem dzieci i młodzieży. Wieloletniego pracownika Domu Dziecka w Nowym Targu, Szkoły Specjalnej w Nowym Targu, Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Nowym Targu, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu, Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Człowieka od zawsze zajmującego się wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez sport. Organizatora wielu zawodów. Człowieka gór. Człowieka sportu. Człowieka, któremu wielu wychowanków zawdzięcza   podarowaną  szansę na dobre życie otrzymał Adam Dudek.

Medale Pamiątkowe Podhala w tym roku otrzymali :

Katarzyna Ceklarz, Karol Marek Zachwieja, Mateusz Kapołka, Zofia i Stanisław Matyjowie, Zespół New Market Jazz Band i Zespół Regionalny Śwarni. Sylwetki nagrodzonych wyjątkowych mieszkańców powiatu nowotarskiego przedstawiła Joanna Kąś pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Katarzyna Ceklarz jest dr nauk humanistycznych w zakresie  etnologii i antropologii kulturowej, socjologiem, a także wykładowcą Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kierunku turystyka rekreacja. Na co dzień naukowo zajmuje się etnografią i historią, regionalizmem, kulturą i tradycją Podtatrza, magią i przedchrześcijańskimi wierzeniami, czy historią muzealnictwa regionalnego. Pani Katarzyna Ceklarz działa bardzo aktywnie w Stowarzyszeniu Kulturowy Gościniec jako współzałożyciel i sekretarz. Stowarzyszenie to łączy przewodników górskich, osoby zainteresowane turystyką, a także ludzi z kręgów artystycznych i naukowych.  Jego głównym celem jest pokazanie bogactwa życia kulturalnego Rabki-Zdroju przejawiającego się w różnych dziedzinach. Pani Katarzyna Ceklarz jest osobą niezwykle zaangażowaną w dokumentację kultury ludowej, historii ludzi i społeczności regionu Podhala, a także historii instytucji, stowarzyszeń i zabytków kultury materialnej. Jej szczególny dorobek cenią nie tylko profesjonaliści, ale także amatorzy działający w zespołach, stowarzyszeniach regionalnych i mieszkańcy regionów, których historię Pani Katarzyna na nowo odkrywa i dokumentuje. Pani Ceklarz jest autorką m.in. takich pozycji jak: Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Monografia; podręcznik Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski; Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (wspólnie z U. Janicką-Krzywdą) oraz Sebastian Flizak. Ludoznnawca i etnograf na tle swojej epoki.

Karol Marek Zachwieja jest działaczem społecznym, wielkim propagatorem agroturystyki i turystyki wiejskiej wśród rolników w powiecie nowotarskim i w Małopolsce. Od 1998 roku aktywnie działa w Zarządzie Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. Za działalność na rzecz turystki został odznaczony „Honorową Odznaką za Zasługi dla Turystyki i Sportu” przez Ministra Turystki i Sportu w 2009 roku. Od lat 90-tych jest członkiem Związku Podhalan oddziału w Szczawnicy.Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, od 1987 roku dwukrotnie wybranym na prezesa OSP. Od 1996 roku jest delegatem Izby Rolniczej. Sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Targu. Od 2007 roku jest również Członkiem Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie oraz członkiem Kapituły ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W zakresie rolnictwa i promocji agroturystyki współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biurem powiatowym powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Za działalność na rzecz środowiska lokalnego został odznaczony w 2005 roku „Brązowym Krzyżem Zasługi”,a  w 2010 roku „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Mateusz Kapołka w 2013 r.  założył w Nowym Targu klub Honorowych Dawców Krwi KROPLA Polskiego Czerwonego Krzyża – działający przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA Polska Region Nowy Targ. Swoją pracą i umiejętnościami zmotywował do współpracy dyrektorów i młodzież wszystkich szkół średnich w Nowym Targu, a także szkół średnich z Rabki oraz Jabłonki, aby pełnoletni uczniowie najstarszych klas, regularnie tzn. dwa razy w roku, oddawali krew. Każdorazowo w akcji bierze udział 70-80 uczniów a ostatecznie krew oddaje 30-40 osób. Do akcji włączył również młodzież studiującą w Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Dodatkowo wielokrotnie poprzedza zbiórki krwi prelekcją, a na spotkania zaprasza pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Targu i Krakowa, a także zasłużonych krwiodawców. Współorganizuje też wykłady na temat ”Transplantologia i przeszczepy komórek macierzystych”. Swój czas w pełni poświęca dla realizacji celu niesienia bezinteresownej pomocy innym, dając przykład młodemu pokoleniu. Sam nadal jest aktywnym krwiodawcą - oddał ponad 35 litrów krwi. Angażuje wiele firm działających na rynku nowotarskim. Dzięki ich wsparciu krwiodawcy każdorazowo otrzymują „słodki poczęstunek” oraz gadżet. Założył i prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dla krwiodawców. Zapoczątkował, przy współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ,  akcje poboru krwi w trakcie corocznej imprezy - Jarmarku Podhalańskiego oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast razem z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Nowym Targu od kilku lat prowadzi zbiórki krwi podczas Pikniku Zdrowia. Do propagowania akcji zaangażował lokalne media: Tygodnik Podhalański, portale TP24, podhale24, podhale region, a także ogólnopolską stację radiową RMF FM i TVP Regionalna. W latach 2014 - 2016 dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, prywatnej firmy szkoleniowej Akcja Serca, a także Rektora Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej uczniowie nowotarskich szkół brali udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wspólnie z Akcją Serca od kilku lat organizuje również szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Od kilku lat - jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Polska Region Nowy Targ we współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jędruś, oraz Spiską Krainą w Niedzicy organizuje dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  - kół z Nowego Targu, Rabki-Zdroju, Szczawnicy i Jabłonki, rejsy gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim i relaks na terenie parku rozrywki w Niedzicy.

Państwo Zofia i Stanisław Matyjowie od 2001 roku pełnią funkcję rodziny zastępczej, a od lipca 2006 roku - funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Zostali przygotowani i zakwalifikowani do pełnienia tej funkcji 8 grudnia 2000 roku przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Pod ich opieką przebywa aktualnie czworo dzieci – dwoje z nich osiągnęło już pełnoletniość, ale pozostają w rodzinie na czas dalszej edukacji, dwoje kolejnych dzieci jest w wieku nastoletnim. Na przestrzeni niemalże 20 lat swojej pracy Państwo Matyjowie stworzyli ciepły, bezpieczny dom dla sześciorga dzieci. Każde z tych dzieci przyszło do nich ze swoimi trudnymi doświadczeniami, specyficznymi dysfunkcjami, a nawet z poważną niepełnosprawnością. Każde z nich znalazło tam swoje własne miejsce, poczuło się ważne, kochane, docenione i potrzebne. Państwo Matyjowie dali się poznać jako troskliwi opiekunowie, dbający o rozwój dzieci w szerokim rozumieniu tego słowa – począwszy od zupełnie podstawowych umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem. a skończywszy na potrzebach wyższego rzędu, związanych z edukacją, wychowaniem do wartości, czy rozwojem duchowym. To rodzina z atmosferą dialogu, wspólnego bycia razem, wspierania się w trudnych chwilach. Państwa Matyjów niezmiennie wyróżnia postawa szacunku do drugiego człowieka – tego słabego, nieporadnego i zagubionego. Ów szacunek wyraża się zawsze w sposobie, w jaki małżonkowie traktują dzieci pozostające w ich rodzinie, ale też ich rodziców biologicznych – ludzi z trudną historią życia, którą niejednokrotnie trudno zaakceptować. Postawa prezentowana przez Państwa Matyjów w sposób najpełniejszy uwidacznia się w zachowaniu dzieci, które pozostają pod ich opieką. Są to młodzi, wrażliwi ludzie, którzy starają się w sposób odpowiedzialny budować swoją przyszłość. O relacjach panujących w rodzinie najlepiej świadczy fakt, że wszyscy dorośli już wychowankowie Państwa Matyjów utrzymują z nimi serdeczny, bliski kontakt i nadal szukają u nich wsparcia i otuchy w sytuacjach dla siebie trudnych. Pani Zofia i Stanisław Matyjowie od wielu lat stanowią niekwestionowany wzór rodziny zastępczej. Jako osoby z ogromnym doświadczeniem chętnie dzielą się nim z młodszymi stażem rodzinami. Pozostają jednak otwarci na nowe doświadczenia - uczestniczą  w szkoleniach, konferencjach, aby nadal poszerzać swoje horyzonty i zdobywać wiedzę, która pomoże im w jak najlepszym wychowaniu dzieci pozostających pod ich opieką.

Zespół New Market Jazz Band został założony w 1981 r. przez Zdzisława „Toni” Macikowskiego, z zawodu neurologa, oraz psychologa Jacka Śwista. Połączyła ich wspólna pasja do muzyki, a dokładniej starego dobrego jazzu. Sprawca całego zamieszania, Zdzisław „Toni” Macikowski, żywczanin, w 1972 osiadł w Nowym Targu    i oprócz pracy zawodowej, przywiózł ze sobą muzykę, którą grywał z różnymi muzykami działającymi w tym czasie w mieście. W roku 1980 spotkał się w przychodni z innym doktorem, psychologiem Jackiem Świstem i zaproponował wspólną grę. Pan Jacek grał na pianinie. Sugestię Toniego, że mógłby się nauczyć grać na trąbce, wziął bardzo poważnie, bo już w niedługim czasie utworzyli grupę dixielandową New Market Jazz Band, razem z innymi nowotarskimi muzykami. Wkrótce dołączył do nich żywczanin Jerzy Kliś i krakowianin Jacek Dybek (znany pianista kompozytor m.in. przeboju „Konik na biegunach”), z którymi pojechali do Paryża aby zaprezentować również swingową odmianę jazzu. W składzie, który się często zmieniał, byli m.in. Witek Śladowski – klarnet, Wiesiek Gąsior – puzon, Maciek Mensfeld – gitara oraz znany pianista z Krakowa Jacek Dybek (), Sergiej Siniawin - perkusja, Krystyna Krasińska - vocal, Łukasz Świst - piano. Początkowo występowali okazjonalnie na rozlicznych imprezach. Prezentowana przez nich muzyka, grana od serca, szybko zjednywała sobie muzyków i licznych fanów zespołu. Zespół New Market Jazz Band ma na swym koncie występy na wielu imprezach regionalnych np. Święto Oscypka w Żywcu, w Starej Winiarni w Mszanie Dolnej     i podczas Dni Rabczańskiej Solanki, jak również koncert w słynnej Muzycznej Owczarni w Jaworkach. Na forum międzynarodowym zespół kilkakrotnie wystąpił podczas Kongresów Neurologicznych na Słowacji, w Branicach i w Lewoczy. Grupa występowała podczas Festiwali Jazzowych - Zakopiańska Wiosna Jazzowa, BASZTA w Czchowie, czy festiwalu w Tarnowie. Zespół trzykrotnie uczestniczył w Konkursie Złota Tarka w Iławie, a ich występ w roku 2014 zakończył się ogromnym sukcesem - zdobyli Nagrodę Główną – ZŁOTĄ TARKĘ. Nagroda ta przyznana została przez jury konkursowe jednogłośnie. New Market Jazz Band jest honorowym ambasadorem Miasta Nowy Targ. Z wirtuozerią wykonuje jazz tradycyjny rodem z Nowego Orleanu. Charakterystyczny styl tej muzyki, zwanej potocznie dixieland-ową, w dużej mierze oparty jest na improwizacji. Grają jazz „od serca”, który jest ich natchnieniem i pasją. Dzięki temu, każdy z występów tworzy niezapomniane widowisko. Od 14 lat New Market Jazz Band występuje w następującym składzie: Zdzisław „Toni” Macikowski, Jan Bobak, Jacek Świst, Robert Oleksy, Jerzy Kliś, Wiesław Bieniasz, Mieczysław Świstoń i Andrzej Budz.

Zespół regionalny Śwarni powstał w roku 1973. Pierwszy występ miał miejsce w roku 1974. Zespół powstał przy nowotarskim oddziale Związku Podhalan. Przez pewien okres czasu był zespołem Związku Podhalan i Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Od roku 2004 działa jako Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni“. Od początku działalności siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Członkowie zespołu Śwarni“ pochodzą z podhalańskich miejscowości a członkowie zespołu mieszkający w Nowym Targu swe korzenie mają na Skalnym Podhalu. Śwarni działają nieprzerwanie od 47 lat. Podczas kilkudziesięciu lat działalności w zespole tańczyło i grało około tysiąca młodych ludzi. Skład zespołu zmienia się bowiem w prawie stu procentach średnio co 5 lat. Zespół posiada na koncie wiele sukcesów zdobytych na międzynarodowych i krajowych festiwalach, przeglądach oraz konkursach folklorystycznych m.in: Trzy złote ciupagi zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem „Basztę” dla Muzyki na Festiwalu Kapel   i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą I miejsce w konkursie O Pawie Pióro w Tarnowie Główną nagrodę na festiwalach Euro-Folk w Jaśle i Sanoku Złoty Liść Jesieni i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 20 Złotych Serc Żywieckich na Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu 4 Ciupagi Zbójnickie (I-miejsce) zdobyte podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej 2 I miejsca oraz Grand Prix kapeli na konkursach Muzyk Podhalańskich I miejsca na Ogólnopolskim Sejmiku Ludowych zespołów Teatralnych I miejsca na Sejmiku Ludowych Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej I miejsca w Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu Grand Prix podczas Orawskiech Spotkań Teatralnych w Jabłonce I miejsce na Pogórzańskich Godach w Łużnej I miejsca muzyki, grup śpiewaczych i tancerzy na różnych Konkursach i Festiwalach Folklorystycznych. Wyjazdy zagraniczne: Austria, Bułgaria, Czechy,Słowacja, Belgia, Holandia, Turcja, Włochy, Węgry, Rosja,Ukraina Szwecja, Norwegia. Filmy, audycje radiowe i telewizyjne, nagrania i płyty: "Na hali", "Kolędy góralskie", "Z kolędą u Ojca Św.", "Osod - jesienny redyk", "Grają i śpiewają Śwarni", „ Śwarni - Muzyka Spiska“, „ Śwarni – Muzyka Góralska“, „Kolędy Śwarnych“. W repertuarze zespołu znajdują się programy: "Na polanie", "Z muzyką góralską po dziedzinie", "Posiady u stryka", "Wesele góralskie","Różcka","Fakły", „Po kośbie“. Przedstawienia teatralne: "Kuba Pudrasowego zmartwychwstanie - czyli jak się djabeł jak wesz na grzebieniu stawiał" - wg Kazimierza Przerwy Tetmajera, "Johyma Wierchowego zmartwychwstanie" - wg Józefa Kapeniaka, "Jak baba djabła wyonacyła" - wg Kazimierza Przerwy Tetmajera, "Jako Wojtek do baby poseł i jako se jom pote odmienił" - wg Andrzeja Skupnia - Florka. "Stworzenie Świata" według Kornela Makuszyńskiego "Historia powstania Kościólka św. Anny w Nowym Targu" "Jako sie Ludzie downiej lecyli", "Bez co Cajka z Waloskiem do prawa pośli" wg gawęd autorów podhalańskich" Chłopskie Niesceście" według opowiadania Anieli Gut Stapińskiej „Babski Wybór“ „Syćkiego po krapce“ Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni“ jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu imprez kulturalnych odbywających się na terenie Nowego Targu. Od wielu lat współorganizuje Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia oraz Rejonowe Eliminacje do Konkursu Gawędziarzy i Recytatorów im. Andrzeja Skupnia Florka. Jest inicjatorem i organizatorem promocji poezji m.innymi: Romana Dziobonia, Wandy Szado-Kudasikowej, Antologii poezji „ Kwietno Pani“ autorstwa dr. Anny Mlekodaj, tomika poezji Renaty Lipkowskiej, Ksiązki dr. Anny Mlekodaj:"Kuchnia Wygaszona. Listy Nienapisane. Władysław Burtan, Czarny Dunajec - Kozielsk " - opowieść o urzędniku, oficerze zamordowanym w Kozielsku czy Pamiętnika księdza profesora Józefa Tischnera: Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek. Stowarzyszenie „Śwarni” było też inicjatorem i organizatorem historycznych wydarzeń jak przedstawienie z okazji 670 rocznicy lokacji Nowego Targu czy 75 rocznicy Zagłady Żydowskich Mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. Zespół od 47 lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Nowego Targu, zdobywając kolejne nagrody i wyróżnienia na licznych Festiwalach i Konkursach rozsławia imię naszego Miasta. W ubiegłym roku zespół „Śwarni” uhonorowany został Medalem za szczególne Zasługi dla Nowego Targu.

Podczas Noworocznego spotkania u Starosty Nowotarskiego wystąpiły zespoły: Zespół New Market Jazz Band oraz Śwarni. Życzenia członków Zarządu Powiatu Nowotarskiego, sypnięcie owsem na szczęście zakończyło spotkanie.

„Wycarujze mrozicku bukiet biołej rózy. Niek błyscy na oknie, ciesy jak nodłuzyj. Niek miesiącek przyświeci, gwiozdy zamigocom. Niek cary na rano ukozom sie ocom. Niek sie twoje serce do inksyk ośmieje. Niekze syćkie serca na świecie ogrzeje. Niek sie Wase serca do inksyk ośmiejom.  Niek syćkie serduska na świecie ogrzejom.”

Niech Nowy Rok będzie dobry, spokojny i dla wszystkich szczęśliwy. Niech zdrowie Państwa nie opuszcza. Niech spełnią się Państwa  marzenia. Niech zrealizują się wytyczone cele!. Szczęśliwego Nowego Roku !.

Tekst i fot.: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu