Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”

status: zamknięte
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługi modernizacji baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. Celem prac jest założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym ujawnieniem w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektów określonych w załączniku nr 5 (L.p. 15 do 50) do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Sporządzenie na podstawie odpowiednich zbiorów baz danych numerycznej mapy zasadniczej jednostek ewidencyjnych: miasto Nowy Targ, Szczawnica, Czorsztyn, Czarny Dunajec, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Nowy Targ, Spytkowice, Ochotnica Dolna. Prace zostaną wykonane w oparciu o skanowanie i wektoryzację istniejącej analogowej mapy zasadniczej, z uwzględnieniem opracowań jednostkowych znajdujących się

w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 następujących części:

Część nr 1 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Nowy Targ oraz Nowy Targ.

Część nr 2 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Raba Wyżna oraz Spytkowice.

Część nr 3 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czarny Dunajec oraz Lipnica Wielka.

Część nr 4 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czorsztyn oraz Łapsze Niżne.

Część nr 5 –Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Szczawnica oraz Ochotnica Dolna.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne w załączniku pdf

Całość dokumentacji przetargowej w kolejnych załącznikach

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.05.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.05.2017
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
5.07.2017
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.05.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.05.2017
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.05.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.05.2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.05.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.05.2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 a-e do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.05.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.05.2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.05.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.05.2017
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
21.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
21.06.2017
Nazwa pliku
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.06.2017
Nazwa pliku
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - PDF
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.06.2017
Nazwa pliku
SIWZ ( ujednolicona po modyfikacji)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.06.2017
Nazwa pliku
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - PDF
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
SIWZ ( ujednolicona po modyfikacji)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
11.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
11.07.2017
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
20.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
20.07.2017
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.08.2017
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.08.2017