Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim

status: zamknięte
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USŁUGI "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim".

KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2016 Nr 1629). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 Nr 1034)
oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia.
Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Ochotnica Dolna, jedn. ewid. Ochotnica Dolna.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Szaflary, jedn. ew. Szaflary.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
1.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
1.06.2017
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
5.07.2017
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
1.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
1.06.2017
Nazwa pliku
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
1.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
1.06.2017
Nazwa pliku
JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
1.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
1.06.2017
Nazwa pliku
DOKUMENTACJA TECHNICZNA/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3A,B DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
1.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
1.06.2017
Nazwa pliku
PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
1.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
1.06.2017
Nazwa pliku
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.06.2017
Nazwa pliku
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.06.2017
Nazwa pliku
SIWZ ( ujednolicona po modyfikacji)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.06.2017
Nazwa pliku
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
SIWZ ( ujednolicona po modyfikacji)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
Dokumentacja techniczna/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załaczniki nr 3a oraz 3b /po modyfikacji/
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
5.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
5.07.2017
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
11.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
11.07.2017
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.07.2017R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
24.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
24.07.2017
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
18.08.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
18.08.2017