ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.114.2019 Dostawa kopert do pakowania maszynowego na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.114.2019 Dostawa kopert do pakowania maszynowego na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 11.12.2019r.

Nasz znak: ZA.271.114.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert do pakowania maszynowego na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Koperta C6/5 do maszynowego pakowania:

 • format: 114 x 229 mm,
 • wymiar okienka 45 x 90 mm.

 

Opakowanie zbiorcze: 1000 szt.

20 op.
 

 

 1. Termin wykonania zadania: 7 dni od zakończenia postępowania,
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 13.12.2019 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
  Oferta  cenowa – Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert do pakowania maszynowego na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

 

Załączniki:

- Nr 1  – Formularz oferty

- Nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (018) 26  61 340.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.12.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
12.12.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
12.12.2019
Nazwa pliku
załacznik nr 2 - Informacja Administratora Danych Osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
12.12.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
12.12.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.12.2019