ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.29.2020 Usługi - Przegląd – konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.29.2020 Usługi - Przegląd – konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 15.01.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.1.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa - przegląd – konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, jednakże Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Marta Rajca,
     tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na druku formularza oferty: do dnia: 22.01.2020 r.  do godz. 10:00 mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

 

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (0-18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.01.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.01.2020
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
16.01.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2–Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.01.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.01.2020
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
15.01.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.01.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.01.2020
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
15.01.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.01.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.01.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.01.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.01.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.01.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.01.2020