Usługi - Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostek ewidencyjnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Usługi - Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostek ewidencyjnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”

status: zamknięte
PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Usługi - Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostek ewidencyjnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim"


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Ośrodek FB, w zakresie ujednolicenia słownika asortymentów zgłoszeń opracowań geodezyjnych oraz wyeliminowania błędów merytorycznych powstałych na przestrzeni lat; opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego obejmującej sposób gromadzenia i nazewnictwa archiwizowanych dokumentów oraz organizację przepływu dokumentów przy cyfryzacji operatów bieżących; sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Nowym Targu zgodnie
z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką; zasilenie zeskanowanymi dokumentami bazy systemu Ośrodek FB, z jednoczesnym uzupełnieniem informacji dotyczących zakresu działkowego i rastrowego oraz aktualizacji przypisanego do operatu asortymentu zgłoszenia oraz wdrożenie właściwej organizacji pracy kadry pracowniczej Wydziału Geodezji, obejmującą bieżącą obsługę i archiwizację zgodnie z zatwierdzoną metodyką.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH


Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
DOKUMENTACJA TECHNICZNA/WARUNKI TECHNICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
8.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.06.2017
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
26.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
26.06.2017
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
28.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
28.06.2017
Nazwa pliku
MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
29.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
29.06.2017
Nazwa pliku
SIWZ /ujednolicona po modyfikacji/
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
29.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
29.06.2017
Nazwa pliku
Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
29.06.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
29.06.2017
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.07.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.07.2017
Nazwa pliku
Wybór najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.08.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.08.2017