USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B

status: zamknięte

znak sprawy: ZA.272.8.2019                                                             Nowy Targ 15.03.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZA.272.8.2019  

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 od a do f do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 a-f (FORMULARZEM OFERTY)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 a - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 b - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 c - Opis przedmiotu zamówienia dla części 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 d - Opis przedmiotu zamówienia dla części 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 e - Opis przedmiotu zamówienia dla części 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 f - Opis przedmiotu zamówienia dla części 6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
15.03.2019
Nazwa pliku
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
15.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
15.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
15.03.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE- WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 25.03.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
8.05.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
8.05.2019