USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.10.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.10.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem sa nastepujące usługii społeczne:

USŁUGI: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 Ado niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operator koparko-ładowarki klasa III – wszystkie typy” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 Bdo niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 3Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 Cdo niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 D do niniejszego Ogłoszenia.

 

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 A-D (FORMULARZEM OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1-4)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 A - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 B - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 C - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 D - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI NR 1, 2, 3 I 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy - Zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 02.04.2019 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIIENIA W CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1, 2 I 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1, 2 I 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.04.2019