ZA.271.115.2019 DOSTAWA TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ZA.271.115.2019 DOSTAWA TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 13.12.2019r.

Nasz znak: ZA.271.115.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1.

Utax 3560i

(wydajność: 35 000 stron)

11 szt.

2.

Utax 3262i

(wydajność: 35 000 stron)

1 szt.

3.

Konica Minolta BizHub C35
TNP22K
(wydajność: 6000 stron)

2– czarny

2 – żółty

2 – czerwony

1 – niebieski

 

 

Tonery w pozycji nr: 1, 2 i 3 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych
lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność
do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu. Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.

  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.12.2019r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.115.2019Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 4.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.12.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.12.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
13.12.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.12.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.12.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 2 - Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.12.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.12.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.12.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.12.2019