Uchwała Nr 226/V/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 maja 2020r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 226/V/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 maja 2020r.

29 maja 2020

w sprawie przyjęcia diagnozy problemowej w zakresie obszarów ogólnych II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Targu na potrzeby przystąpienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
26.05.2020
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
29.05.2020