Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju | Struktura powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju

adres
ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka – Zdrój
telefon
(18) 268 04 34
fax
(18) 268 04 35
e-mail
www
http://www.dpsrabka.nowotarski.pl/

Dom jako Filia DPS „Smrek” w Zaskalu przyjął pierwszych mieszkańców w styczniu 2000 r. Na mocy uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 238/XXVI/2008 z dnia 16 października 2008 r. z Filii tej utworzono samodzielną jednostkę organizacyjną Powiatu Nowotarskiego pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, która formalnie rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 2009 r. Dom ten przeznaczony jest statutowo dla 47 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych oraz niepelnosprawnych fizycznie. Położenie Domu jest bardzo korzystne. Pomimo lokalizacji w pobliżu centrum miasta hałas czy też nadmiar cywilizacji nie stanowią żadnego problemu. Przy budynku znajduje się duży, ogrodzony ogród, gdzie mieszkańcy spędzają dużo czasu. Dzięki takiemu położeniu ułatwione są np. wizyty lekarskie w pobliskich poradniach czy też czerpanie z atrakcji zapewnianych przez Miasto Rabka – Zdrój, z czego mieszkańcy bardzo często korzystają.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców w nim przebywających. Organizacja, zakres i poziom usług przez niego świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. Umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizuje zaopatrzenie mieszkańców w leki, środki pomocnicze i ortopedyczne.
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje lekarz, przyjmujący na terenie Domu dwa razy w tygodniu. W razie potrzeby dokonania konsultacji i innych badań mieszkańcy są dowożeni samochodem Domu do poradni na terenie Rabki, Nowego Targu, Krakowa czy też innych miast, w zależności od występujących schorzeń.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
16.01.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
16.01.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
15.06.2012