Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przenośnego wolnostojącego masztu antenowego w miejscowości Kluszkowce | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przenośnego wolnostojącego masztu antenowego w miejscowości Kluszkowce

data wystawienia: 28.12.2020
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.1.1698.2020.PM                                                                                                                                                                                                                                         Nowy Targ, dnia 28.12.2020r.

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 256
z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 26.11.2020r. (uzupełniony w dniu 28.12.2020r.) ORANGE POLSKA S.A. z/s Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, działającej  przez pełnomocnika Panią Grażynę Ostrowską, w dniu 28.12.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.1698.2020.PM w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę przenośnego wolnostojącego masztu antenowego Orange Polska S.A. „KLUSZKOWCE_MOBILE/26333” trwale niezwiązanego z gruntem – wóz mobilny typu „MEICO” z instalacją radiokomunikacyjną tj. dwoma antenami sektorowymi zawieszonymi na wysokości 15 m n.p.t. oraz jednej anteny RL o średnicy 0,3 m zawieszonej na wysokości 13,5 m n.p.t., na działkach ewid. nr 460, 743 położonych w miejscowości Kluszkowce, gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, woj. małopolskie
(obręb 0003 Kluszkowce, jednostka ewidencyjna 121104_2 Czorsztyn).

 

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się
z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 15:00, wtorek, piątek 7:30 – 11:00, czwartek 11:00 – 15:00, tel. (18) 26 10 760, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z uwagi na ogłoszenie do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr (18) 26-61-379.