Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych związanych z budową drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych związanych z budową drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ

data wystawienia: 17.12.2020
status: zamknięte

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 

Kraków, dnia 11 grudnia 2020


KR.RUZ.4210.164.2020.BS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: KR.RUZ.4210.164.2020.BS, udzielającej Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwoleń wodnoprawych na: prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Dunajec (odcinek Czarny Dunajec) w km 204+362 rzeki, mostu tymczasowego w ciągu drogi technologicznej, budowę tymczasowej drogi technologicznej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec i rozbiórkę mostu wraz z drogą po
zakończeniu prac związanych z budową odcinka DK 47 i mostu WD-119 prowadzonych w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku
Rdzawka – Nowy Targ”.

Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH
Magdalena Luzarowska – Pajka
/dokument podpisany elektronicznie/

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail:
krakow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl