Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biały Dunajec nowych obiektów budowlanych | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biały Dunajec nowych obiektów budowlanych

data wystawienia: 8.01.2020
status: zamknięte

Poniżej prezentujemy obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biały Dunajec nowych obiektów budowlanych.