Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96/1 przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Załuczne | Urząd

Strona główna