Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działki w miejscowości Skawa w dniu 20.01.2021 o godz. 10:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działki w miejscowości Skawa w dniu 20.01.2021 o godz. 10:00

data wystawienia: 28.12.2020
status: zamknięte

Skawa, dn. 23.12.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach przyjęcia granic w związku z podziałem działki

6996/1  - obręb Skawa

 

Na podstawie § 6 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) zawiadamiam że w dniu 20 stycznia 2021r. o godz. 10.00 dokonane zostaną czynności przyjęcia granic działki 6996/1 położonej w Skawie z działkami sąsiednimi 391/16, 391/15, 402, 6997, 404/3, 403.

W związku z powyższym proszę o stawienie się na działce nr 6996/1 położonej w Skawie w charakterze strony zainteresowanej.

 

POUCZENIE

                Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez swoich pisemnie upoważnionych przedstawicieli ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów (np. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, dokumenty zawierające informacje o granicach albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic) oraz z dowodem osobistym.

                Informuję, że nieusprawiedliwione niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 276).

 

Z poważaniem

mgr inż. Łukasz Barnaś