ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 15.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.14.2019

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1.Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Placówek  w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

zaprasza do składania ofert.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica 
w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej 
i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

1.

Dostawa materiałów biurowych – kurs AutoCad w branży budowlanej  – Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy)

5 ryz

2.

Marker do tablic sucho ścieralnych- szerokość linii pisania: 2-3 mm, końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia wielokrotną zmianę wkładu, z wymiennym zbiornikiem z płynnym atramentem- (1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski)

3 szt.

4.

Wkład do markera do tablic sucho ścieralnych- wymienny zbiornik z płynnym atramentem  (2 szt. kolor czarny, 2 szt. kolor czerwony, 2 szt. kolor niebieski)

6 szt.

2.

Dostawa materiałów biurowych –  kurs AutoCad w branży mechanicznej – Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy)

5 ryz

2.

Marker do tablic sucho ścieralnych- szerokość linii pisania: 2-3 mm, końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia wielokrotną zmianę wkładu, z wymiennym zbiornikiem z płynnym atramentem- (1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski)

3 szt.

4.

Wkład do markera do tablic sucho ścieralnych- wymienny zbiornik z płynnym atramentem  (2 szt. kolor czarny, 2 szt. kolor czerwony, 2 szt. kolor niebieski)

6 szt.

3.

Dostawa materiałów biurowych –  kurs Obsługi Programu C-GEO – Zespół Szkół Technicznych                     i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy)

2 ryzy

4.

Dostawa materiałów biurowych –  Kurs ArchiCAD – Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy)

10 ryz

2.

Marker do tablic sucho ścieralnych- szerokość linii pisania: 2-3 mm, końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia wielokrotną zmianę wkładu, z wymiennym zbiornikiem z płynnym atramentem- (1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski)

3 szt.

3.

Wkład do markera do tablic sucho ścieralnych- wymienny zbiornik z płynnym atramentem  (2 szt. kolor czarny, 2 szt. kolor czerwony, 2 szt. kolor niebieski)

6 szt.

4.

Segregator biurowy A4 - szerokość grzbietu 75 mm, wyposażony w mechanizm dźwigniowy z dociskiem, okucia na dolnych krawędziach, z wymienną etykietą opisową, kolor czarny

20 szt.

5.

Długopis kolor czarny z wymiennym wkładem olejowym, szerokość linii pisania 0.27mm, długość linii pisania minimum 900 m, wodoodporny, nie rozmazujący się, nieblaknący

20 szt.

6.

Długopis kolor czerwony z wymiennym wkładem olejowym, szerokość linii pisania 0.27mm, długość linii pisania minimum 900 m, wodoodporny, nie rozmazujący się, nieblaknący

20 szt.

Miejsce dostawy: Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 1 - 4 - miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół  Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

3.Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

4.Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Iwona Waksmundzka, tel.: 18 266 61 340.

 

5. składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2019r.  do godz. 10:00

  1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
    w sekretariacie pokój 3.09
  2.  Faksem na numer 018 26 61 344
  3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

6.W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – Dostawa materiałów biurowych CKP ZST.
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:         Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych