Rozpoznanie rynku - ZA.271.106.2019 dostawa papieru do drukowania na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.106.2019 dostawa papieru do drukowania na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 12.11.2019r.

Nasz znak: ZA.271.106.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukowania na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

 

- Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego  
w Nowym Targu

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

400 op./2000 ryz

2.

Papier ksero do wydruku atramentowego, laserowego i kopiowania;  gramatura: 70g/m2, białość: 161 CIE, format: A4

2 ryzy

3.

Papier ksero do wydruku atramentowego, laserowego i kopiowania;  gramatura: 60g/m2, białość: 170 CIE, format: A4

2 ryzy

 

- Zadanie 2: Dostawa papieru do plotera na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego 

w Nowym Targu

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 297 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A3.

 

4 rolki

2.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 420 mm x 175 m, średnica otworu tuby –  3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A2.

4 rolki

3.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 620 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2 , format: A1.

4 rolki

4.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 841 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A0.

4 rolki

 

 

 

 

 

- Zadanie 3: Dostawa papieru na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

10 op./50 ryz

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne z zadań.

 

 1. Termin wykonania zadania: - Zadanie 1: 7 dni od podpisania umowy, - Zadanie 2: 7 dni od zakończenia postępowania, - Zadanie 3: 7 dni od zakończenia postępowania
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 25.11.2019 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
  Oferta  cenowa – Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukowania na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

- Zadanie 1: cena 100%,- Zadanie 2: cena 100%,- Zadanie 3: cena 100%,

 

Załączniki:

- Nr 1  – Formularz oferty

- Nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Nr 3 – Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (018) 26  61 340.