Rozpoznanie rynku ZA.271.55.2019 - Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku ZA.271.55.2019 - Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.55.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego 

w Nowym Targu:

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Ilość
szt./op.

1.

Papier toaletowy Tork mała rolka; Nr art. 110771: warstwy: 2, kolor: biały, długość rolki: 
49,60 m, szerokość rolki: 9,70cm, średnica: 10,30 cm, ilość listków:  400.
Opakowanie jednostkowe: 30 rolek.

3900 rolek/
130 op.

2.

Ręcznik papierowy Tork biały składany ZZ  typu 290184 / 4 tys.w op. /
Opakowanie jednostkowe: 20 sztuk.             

120 szt./
6 op.

3.

Ręcznik papierowy w roli –  jednowarstwowy wykonany z połączenia celulozy
i makulatury: Tork Advanced 420 Perfomance. Symbol: 13 00 44, system: M2, warstwy: 2, kolor: biały, wytłaczanie: tak, szerokość roli: 23.5 cm, długość roli: 125 m, liczba arkuszy: 368, długość roli: 34 cm, średnica roli: 19 cm, wewnętrzna średnica rdzenia: 7.1.

12 rolek/
2 op.

 

 1. Termin wykonania zadania: 7 dni od zakończenia postępowania.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel.

(018) 26  61 340.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 03.07.2019 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
  Oferta  cenowa – Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego 

w Nowym Targu.

 1.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia – 100 %

 

Załączniki:

- Nr 1 – Formularz oferty

- Nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (018) 26  61 340.