USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim".

status: zamknięte

Nowy Targ 21.02.2018r.                                                                                                           Znak sprawy: ZA.272.8.2018                       

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonena podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno -gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Dekoracja stołu” dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do  Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sommelierskiego dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do  Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Zdobnictwo cukiernicze” dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „CIT i PIT w praktyce” dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1d do Ogłoszenia

Całość dokumentacji postępowania dostępna w załącznikach poniżej: