USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Pzp - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn:„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Pzp - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn:„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim"

status: zamknięte

Nowy Targ 21.02.2018 r.                                                                                                                                               Znak sprawy: ZA.272.6.2018                       

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych 
w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operator koparko-ładowarki klasa III – wszystkie typy” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Technicznych w Placówek w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Technicznych w Placówek w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b  do  Ogłoszenia.

 

Całość dokumentacji dostępna w załącznikach poniżej: