USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.14.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.14.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

status: zamknięte

Nowy Targ, 03.03.2020 r.

Znak sprawy: ZA.272.14.2020                    

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.14.2020          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), którego przedmiotem  
są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży administracyjno - usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

 

 

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: