USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.34.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Starostwa Powiatowego w NT oraz szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.34.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Starostwa Powiatowego w NT oraz szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: