Uchwała Nr 650/XII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 grudnia 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 650/XII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 grudnia 2019r.

18 grudnia 2019

uchylenia uchwały Nr 105/XI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.