Uchwała Nr 667/XII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 grudnia 2019r. | Urząd

Strona główna

Uchwała Nr 667/XII/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 grudnia 2019r.

7 stycznia 2020

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu nowotarskiego,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.