Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego dot. postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą na działce położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie | Ogłoszenia

Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego dot. postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą na działce położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie

data wystawienia: 10.01.2020
status: zamknięte

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek:

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos, ul. Bolęcińska 7, 32-552 Płaza, z dnia 22.11.2019r. (data wpływu: 26.11.2019r.), uzupełniony w dniu 20.12.2019r.,

Starosta Nowotarski wszczął postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.1529.2019.AZ w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWT7011D wraz  z kablową linią zasilającą, na dz. nr ewid. 1176 położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie (obręb:0006 Rokiciny Podhalańskie, jednostka ewidencyjna: 121111_2 Raba Wyżna).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.27, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 18 26 10 797).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Dorota Wójtowicz z up. Starosty Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
10.01.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.01.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
10.01.2020
Nazwa pliku
Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego dot. postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą na działce położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Dorota Wójtowicz z up. Starosty Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
10.01.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.01.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
10.01.2020