Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Ratułów | Ogłoszenia

Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Ratułów

data wystawienia: 22.01.2020
status: zamknięte

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Arendarskiego, ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowiec, z dnia 27.12.2019 r. (data wpływu 30.12.2019 r.), uzupełniony w dniu 21.01.2020 r.,

Starosta Nowotarski wszczął postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.1703.2019.AZ w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr TAT7001_C wraz z kablową linią zasilającą, na dz. ewid. nr 7401/1 położonej w miejscowości Ratułów, gmina Czarny Dunajec, obręb 0012 Ratułów, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec.

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od  daty otrzymania  niniejszego  zawiadomienia  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy  oraz  wnieść  swoje  uwagi lub zastrzeżenia co do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano –Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 /II piętro, pokój nr 3.27 w dniach: poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00, wtorek w godzinach 7:30-11:00, czwartek w godzinach 11:00 – 15:00, piątek w godzinach 7:30 – 11:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty tel. 0 18 26 10 767, osoba prowadząca sprawę – Aleksandra Zawadzka/.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Dorota Wójtowicz z up. Starosty Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
21.01.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
22.01.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
22.01.2020
Nazwa pliku
Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Ratułów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Dorota Wójtowicz z up. Starosty Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
21.01.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
22.01.2020