USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs operatora koparko-ładowarki, kurs spawacza metodą MAG (135) dla uczniów w ramach projektu pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs operatora koparko-ładowarki, kurs spawacza metodą MAG (135) dla uczniów w ramach projektu pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej

status: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZA.272.9.2019          

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej 
i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Całość dokumentacji w kolejnych załącznikach:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.03.2019
Nazwa pliku
UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA z dnia 25.03.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
Nowy Załącznik nr 1 b - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 25.03.2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.03.2019
Nazwa pliku
Zestawienia - wykaz złożonych ofert z dnia 27.03.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
27.03.2019
Nazwa pliku
Wybór najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
27.03.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia - 09.04.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
9.04.2019