Uchwała Nr 312/VII/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 lipca 2020r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 312/VII/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 lipca 2020r.

31 lipca 2020

przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Projektu „Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i przygotowania projektu pod nazwą „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
21.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
31.07.2020