Uchwała Nr 322/VII/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2020r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 322/VII/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2020r.

4 sierpnia 2020

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do zadania pn. „KOOPERACJE PRZECIW COVID” realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przygotowania projektu pn. „KOOPERACJE PRZECIW COVID W POWIECIE NOWOTARSKIM”.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
30.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
4.08.2020