Wykaz nieruchomości zonaczonej jako działka ewidencyjna nr 6096/6 obj. NS1T/00140204/7 przeznaczonych do oddania w użyczenie | Urząd

Strona główna