PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 lutego 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,  z dnia 10 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl  

 

Opublikowała w dniu 10 lutego 2020 r. Krystyna Stanek

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 21 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 21 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

4.ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej.

Treść Zestawienia ofert – pismo z dnia 24 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

5.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 27 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

Pliki do pobrania