ROZPOZNANIE RYNKU - Zakup i dostawa papieru do drukarek/plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Zakup i dostawa papieru do drukarek/plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 06.03.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.19.2018

 

 

 

                      

                                               

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa papieru do drukarek/plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery zadania.

 

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

ZADANIE NR 1

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

400 op.
/2000 ryz

2

Papier ksero do wydruku atramentowego, laserowego i kopiowania;  gramatura: 80g/m2, format: A4, kolor jasny: niebieski – 1 ryza, żółty – 1 ryza, zielony – 1 ryza, czerwony – 1 ryza.

4 ryzy

 

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy

 

 

 

ZADANIE NR 2

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero do plotera: OCE TCS 500 Colour; wymiary: 0,841 x 120 m, średnica otworu tuby – 5 cm, rodzaj papieru: Ink Jet Paper 90 grs/m2, format: A0.

2 rolki

2.

Papier ksero do plotera: OCE TCS 500 Colour;  wymiary: 0,620 x 120 m, średnica otworu tuby – 5 cm, rodzaj papieru: Ink Jet Paper 90 grs/m2, format: A1.

5 rolek

3.

Papier ksero do plotera: OCE TCS 500 Colour; wymiary: 0,420 x 120 m, średnica otworu tuby – 5 cm, rodzaj papieru: Ink Jet Paper 90 grs/m2, format: A2.

3 rolki

4.

Papier ksero do plotera: OCE TCS 500 Colour; wymiary: 0,297 x 120 m,  średnica otworu tuby – 5 cm, rodzaj papieru: Ink Jet Paper 90 grs/m2, format: A3.

7 rolek

 

Termin realizacji: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

 

 

ZADANIE NR 3

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

1 op.
/5 ryz

 

 

Termin realizacji: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

 

 

 

ZADANIE NR 4

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

10 op.
/50 ryz

 

Termin realizacji: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 13.03.2018 r.  do godz. 10:00

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.    W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - „Zakup i dostawa papieru do drukarek/plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu” – zadanie nr ………..

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.    Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za zadanie nr 1 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 2 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 3 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 4 - 100%

 

 

Załączniki:

- druk formularza oferty

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340