Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii | Urząd

Strona główna

Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje2.20 (I piętro), 2.11 (I piętro), 2.12 (I piętro), 2.13 (I piętro), 2.14 (I piętro), 2.05 (I piętro), 2.15 (I piętro), 2.06 (I piętro), 2.16 (I piętro), 2.07 (I piętro), 2.17 (I piętro), 2.08 (I piętro), 2.18 (I piętro), 2.09 (I piętro), 2.19 (I piętro), 3.15 (II piętro), 3.16 (II piętro), 4.05 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 85
E-mail,
Naczelnik wydziału
Aneta Ślemp
Pracownicy
Dorota Adamaszek
Urszula Adamczyk-Adamaszek
Paweł Bigos
Kamil Bukowski
Anna Czech
Klaudia Drożdż
Agnieszka Dziuba
Danuta Feiglewicz
Sylwia Gacek
Marta Greczek
Sylwia Hajnos
Joanna Janczak-Kłusek
Katarzyna Janczy-Jankowska
Janina Janocha
Agata Kalbarczyk
Mateusz Kiernoziak
Antoni Kolasa
Magdalena Kosińska-Petlic
Elżbieta Król
Małgorzata Krupka
Marcela Krzystyniak
Emilia Ledwoń
Małgorzata Nowak
Paulina Oskwarek
Barbara Pawłowska-Mirga
Monika Pietrzak
Mariusz Pióro
Ewa Stanaszek
Anna Sutor
Joanna Szczypta
Anna Szlaga
Agnieszka Świst
Małgorzata Timek
Anna Warzeszak
Joanna Wida
Marek Wójcik
Agnieszka Zięba

Zadania


Zakres działania Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii:
 

1. Usługi publiczne

1.1. Prowadzenie powiatowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.1.1. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.1.2. Wydanie dokumentów do zgłoszenia

1.1.1.3. Weryfikacja wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.1.4. Przyjmowanie do zasobu kartograficznego i geodezyjnego prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.2. Tworzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1.1.2.1. Tworzenie i aktualizacja baz danych EGiB

1.1.2.2. Tworzenie i aktualizacja baz danych BDOT500

1.1.2.3. Tworzenie i aktualizacja bazy danych GESUT

1.1.2.4. Tworzenie i aktualizacja rejestru cen i wartości nieruchomości

1.1.2.5. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1.1.2.6. Ochrona i prowadzenie rejestru osnów szczegółowych

1.1.3. Udostępnianie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.3.1. Wydawanie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.3.2. Wydawanie licencji określającej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów

1.1.3.3. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.4. Prowadzenie postępowań w zakresie ewidencji gruntów i budynków (w tym w sprawach aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów)

1.1.5. Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów

1.1.6. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania linii brzegowej

1.1.7. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu